Telefon   +48 602 528 411

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mycie i odtłuszczanie

Wprowadzenie

Procesy mycia i odtłuszczania mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Szczególnie rozpowszechnione są technologie mycia wodnego.

Można je podzielić w następujący sposób:

 1. mycie międzyoperacyjne
  • dekonserwacja,
  • mycie przed dalszymi obróbkami mechanicznymi,
  • mycie przed montażem,
  • mycie przed obróbką strumieniowo-ścierną;
 2. mycie przed nakładaniem powłok
  • fosforanowych,
  • malarskich,
  • galwanicznych;
 3. mycie eksploatacyjne
 4. oczyszczanie w czasie remontów.

 

Stosowane są one głównie do usuwania z powierzchni takich zanieczyszczeń jak: oleje, smary, zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie i inne.

Istnieje duża różnorodność środków wodnych. Mają one szereg zalet, wśród których należy wymienić następujące:

 • wysoka skuteczność działania,
 • uniwersalny charakter,
 • możliwość stosowania według prostych technologii,
 • niski koszt,
 • niepalność.

 

Oczyszczanie w kąpielach wodnych może być prowadzone w różny sposób, a mianowicie:

 • natryskowo, w urządzeniach stacjonarnych,
 • natryskowo w urządzeniach przewoźnych, zwykle pod wysokim ciśnieniem,
 • zanurzeniowo,
 • ręcznie.

 

Efektywność obróbki zależy m.in. od doboru właściwych parametrów technologicznych takich jak:

 • stężenie,
 • temperatura,
 • czas mycia.

 

Parametry technologiczne związane są z kolei z następującymi czynnikami:

 • rodzaj i ilość zanieczyszczeń na powierzchni,
 • rodzaj metalu przeznaczonego do mycia,
 • sposób mycia,
 • wymagania odnośnie czystości powierzchni.

 

Krótka charakterystyka preparatów alkalicznych

Najbardziej rozpowszechnione w przemyśle są metody oczyszczania powierzchni przy zastosowaniu wodnych preparatów alkalicznych.

W skład preparatów alkalicznych wchodzą, ogólnie mówiąc, zestawy związków nieorganicznych oraz środków powierzchniowo czynnych (SPC), jak również inhibitory korozji, środki obniżające twardość wody i inne.

 • pH kąpieli alkalicznych zawiera się w granicach 9,5-13,5.
 • Stosowanie samych związków nieorganicznych (np. wodorotlenku sodu) lub samych środków powierzchniowo czynnych nie przynosi odpowiednich efektów myjących.
 • Właściwie dobrany zestaw poszczególnych składników, tworzących preparaty alkaliczne wysokiej jakości, zapewnia pożądany stopień umycia –
  rys. 1.

 

skład kąpieli myjącej

Rys.1 Zależność jakości odtłuszczania od składu kąpieli myjącej

 

Nowe tendencje w zakresie przemysłowego mycia i odtłuszczania skupiają się przede wszystkim na unowocześnianiu składów preparatów myjących – sama zaś zasada mycia pozostaje bez zmian: poruszamy się więc w tym samym kręgu mniej lub bardziej alkalicznych preparatów wodnych z tym, że powinny to być:

 • preparaty niskotemperaturowe, tzn. takie, które tworzą kąpiele efektywne w zakresie temperatur 35-50oC. Wyeliminowały one prawie całkowicie kąpiele wysokotemperaturowe, tzn. takie, które swą efektywność technologiczną osiągają dopiero w temp. 70-90oC.
  Zalety kąpieli utworzonych z preparatów niskotemperaturowych (NT) w stosunku do tradycyjnych, poprzednio stosowanych preparatów wysokotemperaturowych (WT), są następujące:
  • taka sama lub wyższa efektywność mycia w temperaturze o 20-30oC niższej; oznacza to oszczędności energetyczne rzędu 40-50%;
  • dłuższy czas eksploatacji kąpieli ze względu na jej mniejszą wrażliwość na wprowadzane do niej zanieczyszczenia; oznacza to mniejszą częstotliwość wymiany kąpieli, a więc oszczędność surowców, wody oraz zmniejszenie ilości ścieków;
  • lepsze warunki na stanowisku pracy ze względu na zmniejszoną ilość alkalicznych oparów.

 • preparaty zawierające środki powierzchniowo czynne (SPC) o wysokiej zdolności do biodegradacji i o niskiej toksyczności. Jest to ważny problem ze względu na fakt, że środki powierzchniowo czynne odprowadzane ze ściekami powodują zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, a także wywierają niekorzystny wpływ na procesy oczyszczania ścieków i samooczyszczania wód.
  Jest to ważny problem ze względu na fakt, że środki powierzchniowo czynne odprowadzane ze ściekami powodują zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, a także wywierają niekorzystny wpływ na procesy oczyszczania ścieków i samooczyszczania wód. Jedną z metod unieszkodliwiania zawartych w ściekach SPC jest właśnie ich rozkład biologiczny, czyli taka zamiana struktury SPC, wywołana przez mikroorganizmy, która uniemożliwia wykrycie substancji powierzchniowo czynnych typowymi dla nich metodami analitycznymi (biodegradacja pierwotna). Ostatecznymi produktami rozkładu są: dwutlenek węgla, woda, sole nieorganiczne i produkty asocjacji (biodegradacja ostateczna).
 • preparaty o ograniczonej zawartości składników powodujących eutrofizację wód. Eutrofizacja jest zjawiskiem niepożądanym, prowadzi bowiem do zachwiania równowagi biologicznej w zbiornikach wodnych, co z kolei objawia się wzrostem glonów, zmianą składu flory i fauny, śnięciem ryb itp.

 

Impurexy MC – sprawdzone na rynku alkaliczne preparaty do mycia i odtłuszczania

Szerokie zastosowanie w przemyśle znalazły preparaty rozpuszczalnikowe, wytwarzane w firmie IMPUREX pod nazwą Impurexy MC. W podstawowej produkcji są 3 rodzaje tych preparatów: Impurex 91/MC-2, Impurex 91/MC-3 i Impurex MC-10, przy czym istnieje możliwość modyfikacji składu tych preparatów dla potrzeb indywidualnego odbiorcy

W poniższej tablicy przedstawiona jest krótka charakterystyka Impurexów MC

 

Lp

Nazwa

Postać

Odczyn

Sposób stosowania

Parametry stosowania

Rodzaje mytych metali

1.

Impurex 91/MC-2

Proszek barwy białej lub kremowej

Alkaliczny

Natrysk

 

Stęż.10-30 g/dm3 temp.35-60oC czas 3 -5 min.

Stal, Al, Stal ocynkowana

2.

Impurex 91/MC-3

Proszek barwy białej lub kremowej

Alkaliczny

Zanurzenie

Stęż.20-50 g/dm3 temp.40-65oC czas 5 – 10 min.

Różne, jw.

3.

Impurex MC-10

Proszek barwy białej lub kremowej

Alkaliczny

Zanurzenie lub natrysk

Stęż.10-30 g/dm3 temp.50-70oC czas 3-10 min.

Różne, też tworzywa, ceramika